loopbaanbegeleiding, perfectionisme coaching, ontwikkelingsgericht coachen, west-vlaanderen, roeselare

Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme

Perfectionisme komt in onze maatschappij heel vaak voor en is een belangrijke bron van stress. Mensen die het patroon in een extreme vorm hebben, staan onder grote druk. Om daarvan bevrijd te raken, geven ze zich vaak over aan verslavingen of uitstelgedrag. Maar die maken hun leven nog moeilijker. Alleen door zich van het perfectionistische patroon te bevrijden, kan het niet-productieve gedrag of de verslaving weer verdwijnen.

Maar vanwaar komt dat perfectionisme dan?

Perfectionisme ontstaat heel vaak in de kindertijd. Kinderen beginnen hun leven in volle vrijheid en blijheid. Maar op een bepaald moment gebeurt er iets of een aantal zaken waardoor het kind besluit dat het niet oké is zoals het is. Dan gaat het zich op een zodanige manier gedragen dat het de liefde van anderen krijgt. Die (onbewuste) nood aan externe bevestiging wordt met de jaren alleen maar sterker tot het iemands leven – in meer of mindere mate – gaat domineren. Het aangepaste gedrag wordt een onproductief patroon. Heel veel zaken ga je moeten in plaats van willen. Het leven wordt ingewikkeld, je weet niet (meer) wie je bent en wat je wil, het denken overheerst en dat alles maakt je moe.

Met het Ontwikkelingsinstituut, waar ik mijn opleiding volgde en waarmee ik nu nog samenwerk – deel ik de overtuiging dat een mens bedoeld is om te leven als een vrije volwassene. Als iemand die vanuit liefde en respect met zichzelf en anderen omgaat. Vanuit die vrije volwassenheid kun je in je volle kracht staan en de keuzes maken die echt bij je passen.

Wil je weten of jij ‘lijdt aan’ perfectionisme? Op de website van het Ontwikkelingsinstituut [bevrijdjezelf.be] lees je alles over de symptomen en gevolgen ervan.

Schud de last van perfectionisme van je af! Laten we samen ontdekken hoe jij terug vrij en krachtig kan leven.

Mail mij of bel 0477/39 76 88 voor een afspraak.