loopbaanbegeleiding, perfectionisme coaching, ontwikkelingsgericht coachen, west-vlaanderen, roeselare

Wie ben ik?

Mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven leerde me veel over het functioneren van groepen. Het scherpte ook mijn aandacht voor de ontwikkeling van individuen. Meer en meer raakte ik overtuigd dat een bedrijf moet investeren in zijn medewerkers. En dan vooral in hun eigen motivatie en deskundigheid. Als manager kon ik daarvoor niet de gewenste tijd vrijmaken. Stilaan groeide daarom het verlangen om zelfstandig coach te worden.

Intussen ging ik met mijn gezin drie jaar in Engeland wonen voor een expat-opdracht van mijn man. Dat gaf me de tijd om coaching en persoonlijke ontwikkeling te ontdekken.

In 2012 zette ik uiteindelijk de stap. Heel bewust koos ik voor een opleiding ontwikkelingsgericht coachen bij het Ontwikkelingsinstituut. Het unieke aan deze vorm van coaching is het geloof in de eigen verantwoordelijkheid van de coachee. Terwijl louter resultaatgericht coachen een werknemer of mens herleidt tot een rol of na te volgen doelstelling, stelt de ontwikkelingsgerichte benadering het respect voor ieders unieke en brede ontwikkeling centraal.

Ontwikkelingsgericht coachen is op vele vlakken waardevol. Bijvoorbeeld voor het voorkomen en aanpakken van stress en burn-out, en voor het verbeteren van het persoonlijk functioneren. De coach gebruikt goed gestructureerde modellen en technieken, maar met het oog op zelfontwikkeling en de eigen kracht.

Tijdens mijn opleiding werd ik geconfronteerd met het feit dat ik mijn kwaliteiten als perfectionist niet altijd even constructief inzette. Door in te zoomen op mijn eigen patroon van perfectionisme, maakte ik kennis met verborgen potentieel. Ik koos er dan ook voor om me te specialiseren als perfectionismecoach. Zo kon ik zelf mensen helpen die worstelen met dit patroon, erdoor belemmerd worden in hun groei en vaak kampen met een (bijna-)burn-out.

Dan vestigde ik me als zelfstandig coach. Intussen blijf ik nauw met het Ontwikkelingsinstituut verbonden. Samen werken we aan de verspreiding van onze succesvolle methodiek rond perfectionisme.

Een 5-tal sessies met mij geeft je persoonlijk functioneren een flinke boost of maakt van je perfectionisme terug een sterkte!

Voor vragen rond je loopbaan kan ik loopbaancheques aanvaarden.
Loopbaancheque_label

 

 

Meer details over mijn loopbaan? Lees mijn Curriculum Vitae.